Utställning på viktors kaffe

2016. Geijersgatan 7, Göteborg.