SCREEN2016

 

TEMA: Gräns

TOLKNING: Vår inre gräns och hur vi, människor begränsar oss själva.

Affischtävlingen Screen för Sveriges ledande reklam- och designskolor med syftet att ge ökad insikt om affischkonsten och screentryckets kvalitéer.